Postęp prac – lipiec i sierpień 2018 r.

W okresie od 19 lipca do 9 sierpnia kontynuowane były prace związane z realizacją Projektu.
W tym okresie wykonywano prace przygotowawcze do rozruchu oraz rozpoczęto rozruch pierwszej części oczyszczalni.
Rozpoczęto rozbiórkę poletek osadowych nr 1 i nr 2.
Kontynuowane są prace dot. linii odwadniania i higienizacji osadu oraz sieci zewnętrznych.
Trwają prace związane z komorą wodomierzową.
Realizowana jest makroniwelacja terenu.
Rozpoczęto przygotowanie pod montaż instalacji dozowania reagentów.