Postęp prac – sierpień 2018 r.

W okresie od 10 do 23 sierpnia postępowały prace związane z realizacją Projektu.
W tym okresie trwał rozruch pierwszej części oczyszczalni.
Kontynuowana była rozbiórkę poletek osadowych nr 1 i nr 2.
Prowadzono roboty dot. linii odwadniania i higienizacji osadu oraz sieci zewnętrznych.
Trwały prace związane z komorą wodomierzową.
W dalszym ciągu realizowana była makroniwelacja terenu.