Postęp prac – październik 2018 r.

Na przełomie lipca i sierpnia rozpoczął się rozruch techniczny pierwszej części oczyszczalni. Prace związane z tym procesem trwają nadal.

Ekipy budowlane pracują przy betonowaniu ścian reaktora 5.2. Uruchomiono już prasę i instalację dozowania polielektrolitu, czyli urządzenie i aparaturę niezbędne przy odwadnianiu osadów. Przeszkolono pracowników, którzy pracować będą w przyszłości przy tym procesie.

Równocześnie z rozruchem oczyszczalni kontynuowane są roboty dotyczące makroniwelacji terenu. Na terenie oczyszczalni rozebrano także niepotrzebny, stary budynek socjalny.