Postęp prac – grudzień 2018 r.

Trwa rozruch technologiczny pierwszej części oczyszczalni. Działania te rozpoczęły się na przełomie lipca i sierpnia. Jednocześnie kontynuowane są prace związane z makroniwelacją terenu.
W ramach prowadzonej modernizacji oczyszczalni wykonano również betonowanie wszystkich ścian bioreaktora oraz rozpoczęto próby szczelności zbiornika.