Postęp prac – styczeń 2019 r.

Mimo zimy roboty budowlane na terenie oczyszczalni przy ul. Soleckiej prowadzone są bez przeszkód.

Trwają prace ziemne związane z makroniwelacją terenu. Zasypano już rowy cyrkulacyjne, a cały teren znacznie podniesiono. Oczyszczalnia zajmować będzie docelowo hektar. To o ponad połowę mniej niż dotychczas.