Postęp prac – luty 2019 r.

Prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Obecnie czynna jest już połowa nowej oczyszczalni i wszystkie procesy technologiczne regulowane są przez system komputerowy.
Aktualnie w ramach inwestycji prowadzone są prace ziemne związane z makroniwelacją terenu.