Postęp prac – marzec 2019 r.

Prace wykonane w marcu 2019 r.

  1. Wiata technologiczna osadu – konstrukcja stalowa
  2. Roboty drogowe w obrębie wiat osadu i komory stabilizacji osadu
  3. Montaż wyposażenia technologicznego osadnika wtórnego dla reaktora biologicznego (obiekt 5.2)
  4. Montaż wyposażenia technologicznego komór denitryfikacji i defosfatacji dla reaktora biologicznego (obiekt 5.2)
  5. Dostawa wyposażenia technologicznego komór nitryfikacji dla reaktora biologicznego (obiekt 5.2)
  6. Orurowanie pomiędzy rektorem biologicznym (obiekt 5.2) a budynkiem technicznym
  7. Instalacje elektryczne i AKPiA dla komory stabilizacji osadu