Postęp prac – kwiecień 2019 r.

Prace wykonane w kwietniu 2019 r.

  1. Kontynuacja robót drogowych w obrębie wiat osadu i komory stabilizacji osadu
  2. Kontynuacja montażu wyposażenia technologicznego komór denitryfikacji i defosfatacji dla reaktora biologicznego (obiekt 5.2)