Postęp prac – czerwiec 2019 r.

Czerwiec 2019 r.

Zakończono prace nad konstrukcją stalową wiaty technologicznej osaduoraz roboty drogowe w obrębie wiat osadu i komory stabilizacji.Kontynuowane są prace nawierzchniowe w obrębie budynku technicznego oraz III etap sieci wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i linii kablowych. Realizowany jest III etap makroniwelacji terenu oraz poprowadzenie oświetlenia terenu – słupów i lamp. Zakończono montaż instalacji elektrycznej i AKPiA dla potrzeb reaktora 5.2.