Konferencja informacyjna

17.12.2019 r. zorganizowano konferencję na zakończenie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Soleckiej” dla mieszkańców Bierunia.
Ze strony Zamawiającego w konferencji udział wzięli: prezes Zarządu Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej – Tadeusz Kowalik, członek Zarządu – Damian Blacha, ze strony Wykonawcy P.U.P.H. Otech sp. z.o.o. z Gorlic Kierownik Robót ds. oczyszczalni – mgr. Inż. Marcin Wojciechowski.

Spotkanie odbyło się w Bieruńskim Domu Kultury przy ul. Remizowej 19 o godzinie 10:30.

Przedstawiono cel projektu, zakres prac na oczyszczalni oraz efekty realizacji.

Następnie, za pomocą prezentacji przedstawiony został program spotkania, zakres rzeczowy całego Projektu, finansowy udział środków unijnych w jego realizacji oraz informację ogólną o zaawansowaniu inwestycji. Zaprezentowano głównego wykonawcę, inżyniera kontraktu, głównego projektanta oraz pomoc techniczną. Przedstawiono jakie korzyści płyną z realizacji całego przedsięwzięcia. Wyjaśniono, które z obiektów zostały wybudowane i czemu będą służyły.

Mieszkańcy dowiedzieli się, że w ramach projektu powstały nowe sieci: wodno-sanitarna, wentylacyjna wraz z c.o., elektryczna, oświetleniowa i system monitoringu.